Met de voorjaarsbeurs steunen wij Buurtgezinnen De Ronde Venen.
Deze prachtige stichting zet zich in voor gezinnen in de gemeente waar het soms even tegenzit… problemen stapelen zich op in een gezin en het wordt steeds moeilijker om alle ballen hoog te houden. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het misschien niet meer om voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Buurtgezinnen.nl is er voor deze gezinnen.

Buurtgezinnen.nl koppelt gezinnen die overbelast zijn (‘vraaggezinnen’) aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (‘steungezinnen’). De gezinnen maken samen met de coördinator afspraken over de invulling van de ondersteuning. Dat kan variëren van het opvangen van de kinderen op een bepaalde dag in de week of een (of meer) weekenden per maand, hulp bij huiswerk, het bieden van een fijne speelplek, tot het samen op stap gaan om iets leuks te doen.

Wil je meer informatie? Of wil je je aanmelden als steun- of vraaggezin?
Neem dan contact op met de coördinator in De Ronde Venen:
E-mail: hanna@buurtgezinnen.nl Tel: 06-31691720
Of kijk op de website www.buurtgezinnen.nl of op facebook.